Výroba

Výrobe prevádzkových kvapalín sa venujeme už vyše dvadsať rokov. Hlavným zameraním výroby je vlastná značka prevádzkových kvapalín, olejov, mazív a autokozmetiky DYNAMAX. Okrem toho máme za sebou množstvo úspešných projektov v rámci výroby kvapalín pod značkou nášho zákazníka.Laboratórium

Vlastné analytické laboratórium na testovanie všetkých základných parametrov surovín a výrobkov pred plnením a po naplnení do spotrebiteľských balení.

Neskôr sa oblasť pôsobenia rozšírila na veľkoobchod náhradných dielov, olejov, mazív a autokozmetiky

Skladovanie surovín

Celková skladová kapacita základových materiálov je vyše 1.100.000 litrov. Uskladnené sú v podzemných a nadzemných nádržiach. Prečerpávanie do nádrží a z nádrží je riadené systémom.

Miešanie

Miešanie hotových výrobkov zabezpečuje 14 nádrží v objemoch od 6.000 do 50.000 litrov s celkovou kapacitou 300.000 litrov denne. Nádrže sú priamo napojené na plniace linky.

Plnenie

Vďaka 8 automatickým plniacim linkám s kapacitou od 6.000 do 30.000 litrov za hodinu dokážeme flexibilne reagovať na požiadavky a objednávky zákazníkov. Plne automatizované linky zabezpečujú efektivitu výrobného procesu, čo vo veľkej miere ovplyvňuje cenu hotového výrobku.